top of page

อบรมความรู้ด้านHybrid Solar Air Inverter หจก.พรดิเรก แอร์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " หจก.พรดิเรก แอร์ " จำนวน 43 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมความรู้ด้าน Hybrid Solar Air Inverter ในเครื่องปรับอากาศ วิทยากรของทางบริษัทได้ให้ความรู้ในเรื่องระบบการทำงานของ แอร์ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของแผง Solar Hybrid เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่รับฟังการอบรมHybrid Solar Air Inverter ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page