top of page

ยินดีต้อนรับคณะหจก.เอส.เค.เค.ดราก้อน เยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัทบิทไว้ส์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ " คณะ หจก.เอส.เค.เค.ดราก้อน " จำนวน 10 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมติดตั้งVRF ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page