top of page

ยินดีต้อนรับ คณะคพอ(กลุ่มผู้ประกอบการ) จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะคพอ(กลุ่มผู้ประกอบการ) จ.สุราษฎร์ธานี เข้าฟังการบรรยายProductsและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki โดยทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าฟังการบรรยายชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศ Tasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้ได้ชมตามความต้องการของทุกท่านและมีการแจกกระเป๋าผ้า Tasaki และ USB HUP เป็นที่ระลึกให้สำหรับลูกค้าทุกท่าน

bottom of page