top of page

บิทไว้ส์ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับ กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมโ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทบิทไว้ส์ ประเทศไทย จำกัด ยินดีต้อนรับ กลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นสภาอุตสาหกรรม จำนวน 40 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct Presentและฝ่ายเซอร์วิสมีการอธิบายข้อมูลเชิงลึกการซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งชม VDO ทัวร์โรงงาน และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปตัวแทนจำหน่ายเข้าเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเยี่ยมชมห้องโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki

bottom of page