top of page

ยินดีต้อนรับ บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส เยี่ยมชมโรงงานผลิต

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บิทไว้ท์ยินดีต้อนรับ บริษัท พี เอ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 15 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct Present พร้อมทั้งชม VDO ทัวร์โรงงาน และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาผู้เยี่ยมชมเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ

bottom of page