top of page

มอบเสื้อ และน้ำดื่มให้กับผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ


วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มอบเสื้อ และน้ำดื่ม ให้กับผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระแก้ว

Tags:

Commentaires


bottom of page