top of page

มอบเครื่องปรับอากาศและสแตนชุดฝึกให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน


เครื่องปรับอากาศ Tasaki ร่วมกับชาว Tasaki The South Club ส่งมอบเครื่องปรับอากาศและ Stand ชุดฝึกมูลค่า 474,000 บาท ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พัทลุง นราธิวาส และวิทยาลัเทคนิคชุมพร เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้ทักษะช่างแอร์ให้น้องๆช่างในรุ่นต่อไป

Tags:

Comentarios


bottom of page