top of page

ยินดีต้อนรับร้านบดินทร์แอร์ ลาดกระบังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ “ ร้านบดินทร์แอร์ ลาดกระบัง ” เข้ารับฟังการอบรมสัมมนา ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Tasaki และอบรมความรู้ด้านงาน Solar Hybrid รวมถึงอบรมการเกิดปัญหา Error Code ในเครื่องปรับอากาศ และในวันนี้ทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page