top of page

ยินดีต้อนรับ " สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ "

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาบิทไว้ส์ กรุ๊ป ยินดีต้อนรับ " สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ " จำนวน

50 ท่าน เข้ารับฟังการอบรม Hybrid Solar Air Conditioner ในเครื่องปรับอากาศ โดยมีวิทยากรของทางบริษัทได้ให้ความรู้ในเรื่องระบบการทำงานของ แอร์ DC Inverter และอธิบายหลักการทำงานพร้อมการติดตั้งของแผง Hybrid Solar เบื้องต้น ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page