top of page

ยินดีต้อนรับ"ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าภาคเหนือ"

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 บริษัท บิทไว้ส์กรุ๊ป จำกัด ยินดีต้อนรับ " ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าภาคเหนือ " จำนวน 60 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมสัมมนา “ ผลิตภัณฑ์และเทคนิคการติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศทั่วไป ” ช่วงเช้าทางบริษัทพาตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบ และช่วงเย็นมีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าภาคเหนือ ทั้งนี้ทางบริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง ขอบคุณตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าภาคเหนือทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าจาก Tasaki Air

bottom of page