top of page

ยินดีต้อนรับ"บจก.โปรแอร์ ดอทคอม"เยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " บจก.โปรแอร์ ดอทคอม " จำนวน 30 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมในส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทาซากิ และอบรม ERROR CODE ในเครื่องปรับอากาศ ช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page