top of page

"บิทไว้ส์" บริจาคตู้ปรับแรงดันอเนกประสงค์ให้โรงพยาบาลหาดใหญ่

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ทางบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการบริจาคตู้ปรับแรงดันอเนกประสงค์ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางอากาศได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคโควิด โรควัณโรค ไข้หวัดใหญ่ หรืออื่นๆ โดยในวันเวลาเดียวกัน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย19,21 ก็ได้เล็งเห็นประโยชน์ จึงได้บริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อจัดซื้อตู้ปรับแรงดันดังกล่าว เพิ่มให้โรงพยาบาลหาดใหญ่อีก 1 ตู้และทำพิธีส่งมอบในวัน เวลาเดียวกัน

โดยวัตถุประสงค์ของการบริจาคนั้นสืบเนื่องมาจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่หรือที่รู้จักกันอย่างดีในชื่อ โควิด-19 ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายทางละอองเสมหะที่ลอยในอากาศจากผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อมากที่สุดเพราะเป็นจุดรวมที่รับผู้ป่วยเข้ามาดูแลรักษา ซึ่งมีสถิติการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ในสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรสอดคล้องกันทุกประเทศทั่วโลก โรงพยาบาลในประเทศไทยเองที่บุคลากรการแพทย์ซึ่งรวมถึงคุณหมอ พยาบาลต้องป่วย หรือต้องถูกกักกันตัวเป็นจำนวนมากๆ จนกระทบการบริการผู้ป่วยอื่น เนื่องจากยังไม่มีระบบที่ป้องกันการติดต่อที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความก้าวหน้า ทันสมัย และได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการทำสงครามเพื่อยับยั้งการระบาดครั้งใหญ่นี้ได้อย่างทันการณ์หลายต่อหลายอย่าง ห้องปรับแรงดันเพื่อจัดการดูดอากาศที่มีการปนเปื้อนละอองเสมหะผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง ทำให้สภาพห้องตรวจของบุคลากรการแพทย์ปลอดภัยจึงเป็นเรื่องจำเป็น และต้องผลิตคิดค้นให้สามารถเป็นได้ทั้งแรงดันบวกสำหรับแพทย์ใช้ในการตรวจป้ายคอผู้ป่วย และเป็นห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยพักโดยจะดูดอากาศจากการหายใจไปกรองให้ปลอดเชื้อก่อนปล่อยสู่ภายนอก ห้องที่มีระบบอากาศไหลเวียนสูงเพื่อเป็นห้องทำหัตถการ หรือ ห้องเอกซเรย์ที่แยกส่วนออกมานอกอาคารผู้ป่วยทั่วไป นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เสริมนวัตกรรมประหยัดพลังงานเข้าไป ด้วยการใช้แผงโซล่ารับแสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เข้าสู่เครื่องทำความเย็นแบบโดยตรง ( DC converter Air conditioner system) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตู้ต้องอยู่นอกอาคาร ระบบผนังเป็นแบบฉนวนคุณภาพสูง ประกอบขึ้นเป็นรูปตู้ที่สวยงามทันสมัยมาก

bottom of page