top of page

"บิทไว้ส์กรุ๊ป” พ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ฉีดกำจัดเชื้อ ด้วยมาตรฐานสากล เทคโนโลยีชั้นสูง

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท บิทไว้ส์กรุ๊ป จำกัด จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทั่วบริเวณออฟฟิศสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสบายใจให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอุปกรณ์เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดที่มีประสิทธิภาพสูง ได้รับรองตามมาตรฐานสากลรวมถึงการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกันในการป้องกันกำจัดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสามารถทำให้เชื้อโรคตายได้ในทันที อีกทั้งยังควบคุมป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ได้นานถึง 30 วัน

bottom of page