top of page

อบรม Training duct static and VRF ดิวเลอร์สาขาภาคใต้

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทบิทไว้ส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรม Training duct static and VRF ให้แก่ดิวเลอร์สาขาภาคใต้ ที่มาศึกษาความรู้ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ภายในกิจกรรมยังมีการเทรนนิ่งเรื่องการเชื่อมคอยล์ให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความรู้ในงานช่างและทักษะในการแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page