top of page

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมาเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บิทไว้ส์กรุ๊ป ยินดีต้อนรับนักศึกษา " วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา" เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page