top of page

ยินดีต้อนรับ “นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาก” เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บิทไว้ส์ กรุ๊ปยินดีต้อนรับ “ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตาก ” จำนวน 50 ท่านที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page