top of page

ยินดีต้อนรับ บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอ็มควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " บริษัท รักษาความปลอดภัย

เจเอ็มควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด " จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page