top of page

บิทไว้ส์กรุ๊ปยินดีต้อนรับ "บริษัท จันพุฒิสุข จำกัด" เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 บิทไว้ส์ กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " บริษัท จันพุฒิสุข จำกัด " จำนวน 16 ท่าน

ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page