top of page

"บิทไว้ส์กรุ๊ป"ซ้อมอพยพเหตุเพลิงไหม้ประจำปี2562

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอพยพเหตุเพลิงไหม้และซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ โดยมีการจำลองเหตุการไฟไหม้ภายในจุดเชื่อมเหล็ก สถานที่ซ้อมหนีเพลิงไหม้คือบริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโรงคอยล์และบริเวณลานน้ำตกโรงแอร์เล็ก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

bottom of page