top of page

อบรมสัมมานา" ความรู้ด้านแอร์โซล่าร์เซลล์ "

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บิทไว้ส์ กรุ๊ปยินดีต้อนรับ " สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย " จำนวน 80 ท่าน เข้ารับฟังการอบรมสัมมนา “ ความรู้ด้านแอร์โซล่าร์เซลล์ ” ต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงงานและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงแอร์โซล่าร์เซลล์ที่ได้นำมาตั้งโชว์ให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page