top of page

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณาจารย์สารพัดช่างน่าน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการและคณาจารย์ นักศึกษาสารพัดช่างน่าน

ที่ได้เข้ามาฟังการแนะแนวสถานที่ฝึกงานพร้อมเซ็นสัญญามอบตัวนักศึกษาเข้าฝึกงานและอธิบายกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัทให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบและทางบริษัทได้นำคณะอาจารย์ เข้าไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานที่บริษัท ได้รับความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะได้มาฝึกงานกับทางบริษัท

bottom of page