top of page

บิทไวส์ยินดีต้อนรับดิวเลอร์สาขาภาคใต้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2562 บิทไว้ส์ ยินดีต้อนรับ ดิวเลอร์สาขาภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ Tasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการ

bottom of page