top of page

บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ เข้าฟังการบรรยายระบบโรจิสติกส์เส้นทางการขนส่งของบริษัทและการแพ็คสินค้าเพื่อขนส่งสินค้าเครื่องปรับอากาศ และช่วงบ่ายมีการเดินเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki และพาชมโรงคลังสินค้าแอร์Tasaki ที่กำลังเตรียมขนส่งให้ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทต้องขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่เชื่อมั่นในระบบขนส่งของบริษัทและได้ส่งนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

bottom of page