top of page

บิทไว้ส์จัดอบรบช่างเครื่องปรับอากาศระบบ VRF

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 เป็นอีกหนึ่งงานอบรมสำหรับช่างเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ ที่ ทาซากิแอร์ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ที แอร์เซ็นเตอร์ จัดงาน " การจัดอบรมช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบ VRF " ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้วันเดียวเท่านั้น

bottom of page