top of page

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเยี่ยมชมโรงงานบิทไว้ส์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บิทไว้ส์ ยินดีต้อนรับ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศและคณะ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้เลือกชมตามความต้องการและช่วงท้ายของการบรรยายมีการสัมภาษณ์ คุณ ภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปทำข่าวในต่างประเทศ

bottom of page