top of page

บิทไว้ส์จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลกู้ชีพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมสอนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานจากแผนกต่างๆ ของบิทไว้ส์กรุ๊ป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR เบื้องต้น

CPR คือ การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร

bottom of page