top of page

สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท มหาจักรแอร์เซอร์วิสแอนด์โซลูชั่น จำกัด

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ตามที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทาซากิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โดย บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลการทดสอบมีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน ๙ คนดังนี้

bottom of page