top of page

ยินดีต้อนรับ บริษัท ปรีดาอพาร์พเมนต์ จำกัด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ บริษัท ปรีดาอพาร์พเมนต์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้ได้ชมตามความต้องการและทางช่างเซอร์วิสของTasaki ได้สาธิตวิธีการล้างเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมแก่ลูกค้าทุกท่าน

bottom of page