top of page

บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับบริษัท ภูธนดีลเลอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับบริษัท ภูธนดีลเลอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เข้าฟังการบรรยายProductsและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าฟังการบรรยายชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้ได้ชมตามความต้องการของทุกท่านและมีการแจกเสื้อTasaki เป็นที่ระลึกให้สำหรับลูกค้า

bottom of page