top of page

บริษัทบิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัทบิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 30 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct Present และฝ่ายเซอร์วิสมีการอธิบายข้อมูลเชิงลึกการซ่อมเครื่องปรับอากาศและเทคนิคการติดตั้งVRF และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปตัวแทนจำหน่ายเข้าเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเยี่ยมชมห้องโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki

bottom of page