top of page

บิทไว้ส์เปิดโรงงานต้อนรับ บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีต้อนรับ บริษัท เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด เข้าฟังการบรรยายProductsและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าฟังการบรรยายชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้ได้ชมตามความต้องการของทุกท่าน

bottom of page