top of page

Bitwise ซ้อมอพยพเหตุเพลิงไหม้ประจำปี2561

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอพยพและดับเพลิงขั้นต้นภาคปฏิบัติ บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโรงคอยล์และบริเวณข้างตึกสำนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561

bottom of page