top of page

Bitwise ซ้อมดับเพลิงประจำปี2561(วันแรก)

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโรงคอยล์ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

bottom of page