top of page

ประกาศความภาคภูมิใจกับการรับรางวัล Bronze Award ภายในงาน 5S Thailand Award 2018

ที่สุดแห่งรางวัลความภาคภูมิใจตลอดปี 2561 ของบริษัท บิทไว้ส์ ประเทศไทย จำกัด กับการขึ้นไปรับรางวัล 5S Thailand Award 2018 ระดับ Bronze ในความพยายามมาตลอดหนึ่งปีเต็ม ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ เอาใจใส่ และทุกคนล้วนเป็นเจ้าของรางวัลอันทรงเกียรติ

bottom of page