top of page

บิทไว้ส์เปิดบริษัทยินดีต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค จันทบุรี จำนวน 10 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังการแนะแนวสถานที่ฝึกงานพร้อมกับอธิบายกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัทในนักศึกษาได้รับทราบและรับชม VDO Present โรงงาน ช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปนักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานที่บริษัท ได้รับความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะได้มาฝึกงานกับทางบริษัท

bottom of page