top of page

บิทไว้ส์ เปิดบ้านรับนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่10 กันยายน 25561 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับ นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 80 คน ได้เยี่ยมชมโรงงานและชมขั้นตอนการผลิตในส่วนต่างๆของเครื่องปรับอากาศ Tasaki ส่วนแรกที่นิสิตได้ชมคือ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการทดสอบคุณภาพของเสียงเครื่องปรับอากาศ และทางบริษัทฯยังพานิสิตเข้าชมห้องโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ Tasaki ทั้งนี้ตามจุดที่พานิสิตไปเยี่ยมชมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เบื้องต้นแก่นิสิตที่เข้ามารับฟัง ก่อนกลับทางบริษัทฯก็ได้มีกิจกรรมร่วมสนุกตอบ เพื่อจะได้รับกระเป๋าผ้าเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

ดังนั้นทาง บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอขอบคุณทาง นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจกับ บริษัท ทาซากิ จำกัด เป็นผู้มอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครื่องปรับอากาศกับน้องๆนิสิตทุกท่านในครั้งนี้

bottom of page