top of page

บิทไว้ส์ กรุ๊ป เปิดโรงงานต้อนรับ บริษัท เซิร์ฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยินดีต้อนรับ บริษัท เซิร์ฟเทรด อินเตอร์เนชั่นแนล และตัวแทนจำหน่าย เข้าฟังการสัมมนาและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศTasaki โดยทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมสัมมนาไปชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศ ได้มั่นใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของเครื่องปรับอากาศTasaki ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศTasaki ที่มีผลิตภัณฑ์หลายขนาดและหลากหลายรูปแบบให้ผู้สัมมนาได้ชมตามความต้องการ

bottom of page