top of page

ต้อนรับคณะคพอ.ภูมิภาคเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะคพอ.ภูมิภาคจำนวนเกือบ 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ

bottom of page