top of page

บิทไว้ส์สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในระบบทวิภาคี สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

บริษัทบิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ออกบูธการศึกษาภายใต้ชื่อ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง หลักสูตรบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยด้วยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในระบบทวิภาคี สาขาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ภายในงาน ETE Boot Camp โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561

bottom of page