top of page

ต้อนรับกลุ่มบริษัท อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ยี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2561 กลุ่มบริษัท อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ยี่ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจร, ห้องปฏิบัติการทดสอบ, ห้องศูนย์การเรียนรู้ Tasaki Training Center รวมถึงโรงคอยล์เเละไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งทางเรามีความยินดีที่ได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านหลังจากที่ได้เยี่ยมชมโรงงาน

bottom of page