top of page

ต้อนรับกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 7 กพ. 2561 กลุ่มตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศเข้าเยี่ยมชมโรงงานทาซากิในส่วนของการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจรและห้องปฏิบัติการทดสอบ,ห้องศูนย์การเรียนรู้ Tasaki Training Center รวมถึงโรงคอยล์เเละไลน์ผลิตเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและเห็นทุกท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

bottom of page