top of page

ประกาศความภาคภูมิใจกับการรับรางวัล Bronze Award ภายในงาน Thailand 5S Award 2017

ที่สุดแห่งรางวัลความภาคภูมิใจตลอดปี 2560 ของบริษัท บิทไว้ส์ ประเทศไทย จำกัด กับการขึ้นไปรับรางวัล Thailand 5S Award 2017 ระดับ Bronze ในความพยายามมาตลอดหนึ่งปีเต็ม ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ เอาใจใส่ และทุกคนล้วนเป็นเจ้าของรางวัลอันทรงเกียรติ

bottom of page