top of page

ต้อนรับหน่วยงานสำนักการศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

หน่วยงานสำนักการศึกษาจากจังหวัดกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศครบวงจรในส่วนของโชว์รูม, ไลน์ผลิต, ห้องปฏิบัติการทดสอบและ Training Center เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

bottom of page