top of page

คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ กล่าวอวยพรพนักงานบิทไว้ส์ ส่งท้ายปี 2559

คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ กล่าวสรุปภาพรวมของบริษัทในปีนี้และชี้แจงนโยบายของบริษัทในปีหน้ารวมถึงกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน พร้อมกันนี้ คุณ ภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ได้มอบของขวัญประจำเดือนเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนธันวาคมอีกด้วย ถือเป็นอีกปีแห่งความทรงจำของชาวบิทไว้ส์ทุกคน

bottom of page