top of page

มอบครุภัณฑ์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จันทบุรี


วันที่ 4 มีนาคม 2565 ทาซากิ มอบครุภัณฑ์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 แก่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จันทบุรี ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 2 ชุด

Tags:

Σχόλια


bottom of page