top of page

มอบครุภัณฑ์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ทาซากิ มอบครุภัณฑ์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 5 ชุด

Tags:

Comentarios


bottom of page