top of page

บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับนายกเหล่ากาชาด สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุบลราชธานี


เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.เซอร์วิส บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับนายกเหล่ากาชาด สาธารณสุขจังหวัด ณ จังหวัดอุบลราชธานี

Tags:

Comments


bottom of page