top of page

ทาซากิมอบห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่แก่กระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มอบห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่

(Mobile Pressurized Unit) ในการตรวจ COVID-19 มูลค่า 500,000 บาท โดยมี นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทไว้ส์ ประเทศไทยจำกัด ,นายฐิตะคม ลีตะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และนายเชิดศักดิ์ พรหมคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นตัวแทนในการมอบแก่กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ห้องควบคุมความดันแบบเคลื่อนที่ (Mobile Pressurized Unit)

ดังกล่าวจะได้ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนต่อไป ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tags:

Commentaires


bottom of page