ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

October 29, 2019

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทาซากิยินดีต้อนรับ " อาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ " มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม  จำนวน 42 ท่าน  ที่มาฟังบรรยายและศึกษาดูงานในระบบLean  ในส่วนโรงงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและมีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานและภายในโรงงานในส่วนการผลิต ตามจุดต่างๆ และส่วนโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกคอยให้เข้าใจในเรื่องระบบLean  และอธิบายการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในระบบคุณภาพLean ของบริษัทฯและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

 

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ “ อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม ” ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพระบบLean   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

Tasaki New Logo ทาซากิเปลี่ยนโลโก้ใหม่ๆ

January 27, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags