วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมโรงงานทาซากิ

18-19 / 2 / 2016 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มาเยี่ยมชมทัศนศึกษาที่โรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศทาซากิ (บ.บิทไวส์ ประเทศไทย)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Classic
  • YouTube Social  Icon
Search By Tags